Aká je životnosť pamäťových nosičov?

V prvom rade si musíme uvedomiť, že každý pamäťový nosič má určitú životnosť. To znamená, že dokumenty a fotografie, ktoré si zálohujeme na nejaký pamäťový nosič, nie sú bezpečne uložené po zvyšok nášho života.

Priemernú životnosť pamäťových nosičov je ťažko posúdiť, nakoľko závisí od podmienok ich používania a kvality samotného nosiča. Vo všeobecnosti však môžeme povedať, že staršie a lacnejšie modely (napríklad USB kľúčov a pamäťových kariet, najmä ako reklamných predmetov – darčekov) mali kratšiu životnosť, a to priemerne 1 – 2 roky. Novšie modely majú dlhšiu životnosť, ak sa s nimi zaobchádza ako s elektronikou – teda citlivo. Rovnaká životnosť je aj pri SSD disku. Pri kúpe nie vždy platí, že drahšie modely vydržia viac a značka je lepšia.

Pevné a externé pevné disky môžu mať životnosť približne 1 – 5 rokov. Záleží od viacerých faktorov – využívanie veľkosti kapacity, ako často sa prepisuje povrch celej kapacity, od rýchlosti, kvality samotného modelu a pod.

Ak sa nechcete zaoberať životnosťou akéhokoľvek pamäťového nosiča, najlepším riešením je využiť cloudové služby alebo NAS riešenie.ZalDat sa už 17 rokov stará o vaše dáta !

Záchrana dát a obnova dát je pre nás výzvou.