Prečo je dôležité zálohovať naše dáta ?

V dnešnej elektronickej dobe sú dáta naším produktom a niekedy ich potrebujeme opakovane použiť. Napríklad podnikateľom vyplýva povinnosť zálohovať dáta z účtovníctva a miezd aj v elektronickej forme. Účtovníctvo 10 rokov a mzdy až 50 rokov. Mamičky a oteckovia si zas veľmi radi pozrú spätne fotky svojich potomkov. Napokon im ich môžu aj odovzdať, pokiaľ nerozmysleným konaním o ne neprídu. Práve preto sa zálohovanie dát stáva čoraz viacnevyhnutnosťou.

Už pri zakladaní našej firmy bolo hlavnou myšlienkou zálohovanie dát. Keďže v tej dobe boli ešte pamäťové médiá na pomerne vysokej kvalitatívnej úrovni, nestretli sme sa s pochopením na trhu. Naopak dnes, keď si kúpite elektronické dátové médium, je častokrát chybné už pred jeho použitím alebo po veľmi krátkej dobe používania. Nazývame to spotrebná doba.

Ako je vidieť na videu od nášho partnera firmy ESET, stať sa to môže skutočne každému. Tí, ktorí máte skúsenosť so stratou dát, nám určite dáte za pravdu, že to nie je príjemná zaležitosť. Nami vytvorené dáta, či už ide o firemné alebo súkromné dokumenty, fotky, atď. jednoducho potrebujeme mať uložené v bezpečí dlhodobo, čo pri dnešnej spotrebnej elektronike je niekedy naozaj obtiažne.

Výrazný vývoj elektroniky a zariadení na spracovanie dát Vám ponúka aj iné možnosti, ako si môžete Vaše dáta zálohovať. Nie je nutnosťou kupovať drahé rozsiahle riešenia. Naša firma ponúka ZalDat Cloud Disk riešenie, ktoré je určené nielen pre firmy, ale aj pre fyzické osoby. Disponuje plnou synchronizáciou dát medzi zariadeniami a využíva aj ďalšie funkcie, ako je napríklad kalendár, pripomienky, kontakty, maily, úlohy atď. ZalDat Cloud Disk zabezpečuje plne funkčné cloudové prostredie pre jednoduchšiu manipuláciu a zdieľanie dát medzi užívateľmi alebo skupinami.

Naše odporúčanie je investovať radšej minimum do prevencie, ako neskôr maximum do záchrany dát…
ZalDat sa už 17 rokov stará o vaše dáta !

Záchrana dát a obnova dát je pre nás výzvou.