Príhovor 04-2021

Vážení zákazníci.
Snažím sa byt čo najviac ústretoví a poskytnúť vám nielen informácie ale aj možnosti v širokom spektre v danej oblasti. Počnúc službami a nekončiac s myšlienkou, že všetko sa dá vždy ešte vylepšiť vám chcem dať nové prehľadnejšie webové stránky našej spoločnosti. Zas a opäť sa vraciam ako vták fénix s cieľom pokračovať a zlepšovať poskytované služby, pretože som vytrvali v tom čo robím a dosahujem určené ciele.

Pripravujeme ako firma pre vás aj nový objednávkový portál, kde si môžete sami vybrať možnosť ukladania dát, zálohovania čí archivácie. Ciele nie sú jednostranne a preto sa vás budem snažiť milo prekvapiť tým čo pre vás chystám ako aj ústretovosť a odbornosťou v tejto oblasti. Nie je jednoduché nájsť najlepšie riešenie a preto v tomto vývoji budem neustále pokračovať.

Majiteľ firmy ZalDat ZalDat sa už 17 rokov stará o vaše dáta !

Záchrana dát a obnova dát je pre nás výzvou.