AKO POSTUPOVAŤ V PRÍPADE INCIDENTU

1 Vypnite zariadenie, pamäťové médium sa nesnažte ďalej používať, každá ďalšia manipulácia s médiom znižuje úspešnosť záchrany dát.


2 Kontaktujte nás telefonicky
+421 903 949 260 alebo
mailom servis@zaldat.sk


3 Vyplňte online objednávací formulár (aspoň to čo viete vyplniť) klik sem

4 Správne zabaľte pamäťové médium a pribaľte 1 kópiu podpísaného preberacieho protokolu.

5 Doručte zariadenia na adresu:
Herman Bolda - ZalDat Dom techniky, Vysokoškolákov 4 Žilina 010 01

ĎALŠIE INFORMÁCIE


ZÁVADY A PRÍČINY STRATY DÁT

ZÁCHRANA DÁT


Všeobecne informácie záchrany dát:

Záchrana dát je neverejného charakteru a preto informácie o záchrane sa poskytujú výlučne objednávateľovi prípade poverenej osobe. Po prijatí zariadenia je vykoná bezplatná diagnostika a to pre zákazníkov, ktorý si nechajú dáta obnoviť. Diagnostikou zistime rozsah závady, percentuálnu úspešnosť obnovy dát, presnú konečnu cenu a dobu trvania záchrany dát. Cena sa líši v závislosti od typu a rozsahu poškodenia a potrebe náhradných dielov. V prípade, že zákazník nesúhlasí s cenou, platia sa len priame náklady spojene so zaslaním pamäťového média späť zákazníkovi podlá aktuálneho cenníka. Každý ďalší postup a konanie v rámci záchrany je telefonicky, mailom alebo osobne konzultovaný so zákazníkom.

Popis závady Popis príčin straty dát Cena (min – max)
Popis závady Popis príčin straty dát Cena (min – max)
SW Zmazane dáta,
Sformátovane partície,
HDD, SSH
USB disk,
mobilný telefón,
pamäťová karta
(SD, MicroSD, ...)
od 30 €
SW Zmazane dáta,
Sformátovane partície,
Rozpadnuté RAID pole,
Poškodená FAT/MFT ...
HDD, SSH
USB disk,
mobilný telefón,
pamäťová karta
(SD, MicroSD, ...)
od 30 €
RAID pole Individuálne
podľa
konfigurácie
RAID pole Individuálne
podľa
konfigurácie
HW Poškodený povrch platní,
Poškodená servisná stopa,
Poškodené čítacie hlavy,
Zničená elektronika disku,
Poškodený motor disku ...
Mobilný telefón,
Flash
(pamäťová karta,
SD, MicroSD, ...)
od 50 €
HW Poškodený povrch platní,
Poškodená servisná stopa,
Poškodené čítacie hlavy,
Zničená elektronika disku,
Poškodený motor disku ...
Mobilný telefón,
Flash
(pamäťová karta,
SD, MicroSD, ...)
od 50 €
HDD, SSD od 70 €
HDD, SSD od 70 €
RAID pole Individuálne
podľa
konfigurácie
RAID pole Individuálne
podľa
konfigurácie

* Pokiaľ nie je uvedené inak, ceny sú uvedené bez DPH.
Cenník príplatkových služieb:

Zakúpenie nového disku na odovzdanie dát individuálne podľa konfigurácie
Zakúpenie nového disku na odovzdanie dát individuálne podľa konfigurácie
Vypálenie zachránených dát na 1x DVD 4,00 €
Vypálenie zachránených dát na 1x DVD 4,00 €
Spätná montáž disku po úspešnej záchrane dát 15,00 €
Spätná montáž disku po úspešnej záchrane dát 15,00 €
Spätná implementácia zachránených dát do systému 20,00 €/ hod
Spätná implementácia zachránených dát do systému 20,00 €/ hod
Zaslanie zariadenia na v prípade odmietnutia/nemožnosti záchrany 14,00 €
Zaslanie zariadenia na v prípade odmietnutia/nemožnosti záchrany 14,00 €
Diagnostika zariadenia v prípade odmietnutia/nemožnosti záchrany 20,00 €
Diagnostika zariadenia v prípade odmietnutia/nemožnosti záchrany 20,00 €
Zaslanie úspešne dokončenej záchrany zadarmo
Zaslanie úspešne dokončenej záchrany zadarmo
Záloha za zapožičané zariadenie na prenos zachránených dát 70 - 100,00€
Záloha za zapožičané zariadenie na prenos zachránených dát 70 - 100,00€
Hĺbková diagnostika zariadenia - forenzná analýza 1000,00 € a viac
Hĺbková diagnostika zariadenia - forenzná analýza 1000,00 € a viac
Služba mobilné laboratórium u zákazníka po dohode
Služba mobilné laboratórium u zákazníka po dohode

* Pokiaľ nie je uvedené inak, ceny sú uvedené bez DPH.

Zmluvný partneri majú individuálny prístup aj ceny. Prosím informujte sa priamo vyplnením kontaktného formulár alebo telefonicky.


Priorita zákazky:

ŠTANDARTNÁ
Zákazka je realizovaná priebežne spolu s ostatnými zákazkami. V štandardnom režime je záchrana dokončená do 3-10 pracovných dni. Nie je účtovný žiadny príplatok.

STREDNÁ
Zákazka je uprednostnená pred ostatnými, ale pracuje sa iba v rámci pracovných dni. V strednom režime je zákazka dokončená do 3 pracovných dni. Bude účtovaný 50% príplatok k celkovej základnej cene stanovenej pri diagnostike zariadenia. Ak zákazka nie je ukončená do 3 pracovných dni príplatok sa neúčtuje.

EXPRESNÁ
Na zákazke sa pracuje trvalo od prijatia zariadenia a to aj mimo pracovných dni a čaše pracovného pokoja. V expresnom režime je zákazka dokončená do 48hodin. Bude účtovaný 100% príplatok k celkovej základnej cene stanovenej pri diagnostike zariadenia. Ak zákazka nie je ukončená do 48 hodín príplatok sa neúčtuje.Zdá sa Vám cena za obnovu dát vysoká?

Našim zákazníkom, ktorý majú skúsenosť so stratou dát odporúčame zálohovať dáta do nášho systému online úložiska ZalDat Cloud Disk. Každý zákazník, ktorý si nechá obnoviť dáta u nás a využije našu službu zálohovania ma právo na výraznú zľavu celkovej ceny záchrany dát. Takýmto spôsobom pomáhame firmám a fyzickým osobám chrániť svoje dôležite dáta voči strate, ktorá môže byť pre v niektorých prípadoch likvidačná.

Pri prijme zariadenia je možne predom dohodnúť čiastočnú zľavu 20-50% a to v prípade preukázaním sa dokladom ZŤP, študentským preukazom alebo preukazom o práci v zdravotnom sektore. Zľava je poskytovaná aj dôchodcom.

Mate záujem o viac informácii ?

Kontaktujte nás prostredníctvom formulára. Kontaktujte nás >>

ZalDat sa už 17 rokov stará o vaše dáta !

Záchrana dát a obnova dát je pre nás výzvou.