BEZPEČNÁ LIKVIDÁCIA DÁT

Kedy likvidovať dáta?

Bezpečná likvidácia dát nie je len o znehodnotení pamäťového média. Takúto možnosť môžeme využiť, keď nám už médium doslúžilo, je staré alebo nekompatibilné. V prípade USB zariadenia alebo pamäťovej karty nás nové médium finančne nezruinuje. Existujú však zariadenia a pamäťové médiá, ktoré sú cenovo náročnejšie (pevné disky pre PC, servery atď.). Navyše, ak je toto médium stále funkčné a chceme ho naďalej využívať, vyradiť z prevádzky alebo niekomu darovať, vtedy je namieste práve bezpečná likvidácia dát.

Prečo likvidovať dáta?

Na Slovensku je ešte stále nízke povedomie o bezpečnosti pri práci s informáciami. Ako sa však hovorí… dobrá informácia má cenu zlata. Skúsenosti so zneužitím dát majú nielen firmy, ale aj súkromné osoby. Zneužitie bankového účtu, únik firemných informácií, strata klientely, zverejnenie dôverných údajov, fotografií atď. Následky môžu byť niekedy skutočne katastrofálne. Prevenciou pre firmy môže byť napríklad zodpovedná osoba, ktorá eviduje pamäťové médiá, zabezpečuje ich nákup, používanie a následne aj ich likvidáciu. Súčasná doba je úzko spätá s rozvojom výpočtovej techniky, kde papiere nahradili práve pamäťové médiá. Zamestnanci si často prenášajú svoje dokumenty, software, ako aj multimediálny obsah na USB kľúčoch. Prirodzená a bežná vec pre mnohých. Je však veľa spôsobov, ako sa dané médium dá zneužiť, prípadne ohroziť informácie na ňom uložené v priebehu niekoľkých sekúnd po zapojení. Práve preto je potrebné čoraz viac obozretnosti a bezpečnosti.

Akým spôsobom likvidujeme?

Likvidáciu dát vykonávame mechanicky, výmazom v magnetickej peci alebo viacnásobným prepisom na všetkých bežne používaných pamäťových médiach.
Bezpečná likvidácia dát sa vykonáva iba na Vašu objednávku.
Po likvidácii už nie je možné dáta akýmkoľvek spôsobom obnoviť!

Individuálne požiadavky služby

Máte individuálne požiadavky týkajúce sa danej služby? Kontaktujte nás >>

ZalDat sa už 17 rokov stará o vaše dáta !

Záchrana dát a obnova dát je pre nás výzvou.