Náš blog

Príhovor 06-2017
|

Vážený naši súčasní aj budúci zákazníci. Snažíme sa byt čo najviac ústretoví a poskytnúť vám nielen informácie ale aj možnosti v širokom spektre v danej oblasti. Počnúc službami a nekončiac s myšlienkou že... Read More

Aká je životnosť pamäťových nosičov?
| |

V prvom rade si musíme uvedomiť, že každý pamäťový nosič má určitú životnosť. To znamená, že dokumenty a fotografie, ktoré si zálohujeme na nejaký pamäťový nosič, nie sú bezpečne uložené po zvyšok nášho... Read More